پروژه احداث پست 230/33 کیلو ولت گهر زمین

کارفرما: شرکت سنگ آهن گهرزمین
مدیریت طرح: شرکت گهر انرژی سیرجان
با توجه به نیاز شرکت جدید التاسیس گهر زمین که در آینده نزدیک به بهره‏برداری می رسد قرارداد احداث یک دستگاه پست 33/230 کیلو ولت با ظرفیت 145*2 مگاولت آمپر به صورت EPC به شرکتهای واجد شرایط واگذار گردیده و در حال اجرا و طبق پیش بینی به عمل آمده در نیمه اول سال 1394 به بهره برداری خواهد رسید.