مقاله ها

پروژه های آب و فاضلاب

طرح جامع آبرسانی به سایت گل گهر:

Map Water

با توجه به افزایش ظرفیت تولید در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر در قالب اجرای طرح های توسعه، تامین آب مورد نیاز طرح ها به شرکت گهر انرژی سیرجان واگذار گردید.
طبق برآورد به عمل آمده می بایست سالانه حدود 60 میلیون متر مکعب آب مورد نیاز مصرف کنندگان از طریق خطوط انتقال آب تامین گردد. در این راستا اولویت اول شامل خط انتقال و رینگ آبرسانی بطور کامل انجام شده است.