پروژه احداث خطوط 400 کیلو ولت مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

در راستای طرح جامع تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه شرکت های مستقر در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر و بر اساس مطالعات و طراحی صورت گرفته توسط شرکت گهر انرژی سیرجان عملیات اجرایی خطوط انتقال 400 کیلوولت دومداره دوباندل با هادی کرلو جهت اتصال نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاظمی سیرجان به پستهای جهان فولاد و توسعه آهن و فولاد گل¬گهر و همچنین اتصال نیروگاه به خطوط 400 کیلوولت شبکه سراسری جهت ترانزیت برق به طور کامل به پایان رسیده است.

همچنین در فاصله زمانی پیش از بهره برداری از نیروگاه شهید کاظمی سیرجان از طریق خطوط مذکور برق موقت مورد نیاز طرح های توسعه تامین شده است.