پروژه احداث پست230/33 کیلو ولت گل گهر 2

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
مدیریت طرح: شرکت گهر انرژی سیرجان
به منظور افزایش ظرفیت تولید شرکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قالب اجرای طرح توسعه بخش گندله و کنسانتره پس از انجام مطالعات لازم توسط واحد مهندسی شرکت گهر انرژی سیرجان یک دستگاه پست برق 33/230 کیلو ولت به ظرفیت 145*2 مگاولت آمپر با تغذیه از خط دو مداره به صورت EPC به پیمانکاران واجد شرایط واگذار گردید و فاز اول آن با یک دستگاه ترانسفورماتور و 6 فیدر خروجی برق مورد نیاز سایتهای شرکتهای گل گهر، توسعه آهن و فولاد و جهان فولاد را تامین می‏نماید و بهره برداری از ظرفیت کامل پست تا پایان سال جاری تحقق می یابد.