• 4

پروژه های آب و فاضلاب

weater

پروژه های گازرسانی

gas

پروژه های برق رسانی

elec

پروژه های نیروگاهی

energy

گهر انرژی سیرجان

شركت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) در تاريخ 10مردادسال 1388 تحت شماره 2616 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سیرجان به ثبت رسيده ومحل اصلی شرکت واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان به شیراز(مجتمع معدنی وصنعتی گل گهر) می باشد.

فعالیت شرکت:

مطابق اساسنامه موضوع فعالیتهای عمده و اصلی به شرح زیر می باشد:

 -  تاسیس و احداث نیروگاههای برق

-  احداث و اجرای پروژه های خطوط برق و گاز و آب

 - نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برق و گاز و آب

سرمایه شرکت:

سرمايه شركت دربدو تاسیس درسال 1388 به مبلغ 100 ميليارد ریال و طی سه مرحله افزایش سرمایه، در سالهای 1391 و 1392 و 1395 به 4500 میلیار ریال افزایش یافته است.